Khám bệnh online

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Để thầy thuốc tư vấn cho quý vị xin điền nội dung bệnh án dưới đây

Mục nào chưa rõ quý vị có thể bỏ qua

Yêu cầu của quý vị sẽ được trả lời trong vòng 24 giờ

Nếu không nhận được thư trả lời xin vui lòng tìm kĩ trong hộp thư hoặc địa chỉ email của quý vị

(Các mục có đánh dấu * là bắt buộc phải điền)

Sau khi bệnh nhân gửi thông tin tư vấn, cần liên hệ để được tư vấn tiếp theo Hotline 0943.986.986 hoặc Email dongy@thoxuanduong.com

 • Đau dữ dội
 • Đau âm ỉ
 • Đau tức
 • Đau nhức
 • Đau tê
 • Đau cắn nhức
 • Đau mỏi
 • Đau chạy lung tung
 • Chỗ đau cố định
 • Chỗ đau bị sưng
 • Đau sưng nóng
 • Đau sưng nóng đỏ
 • Đói đau nhiều
 • No đau nhiều
 • Suy nghĩ đau nhiều
 • Trời nóng đau nhiều
 • Trời lạnh đau nhiều
 • Trở trời đau nhiều
 • Làm đau nhiều, nghỉ đỡ
 • Nghỉ đau nhiều, vận động đỡ
 • Đau dữ dội
 • Đau âm ỉ
 • Đau tức
 • Đau nhức
 • Đau tê
 • Đau cắn nhức
 • Đau mỏi
 • Đau chạy lung tung
 • Chỗ đau cố định
 • Chỗ đau bị sưng
 • Đau sưng nóng
 • Đau sưng nóng đỏ
 • Đói đau nhiều
 • No đau nhiều
 • Suy nghĩ đau nhiều
 • Trời nóng đau nhiều
 • Trời lạnh đau nhiều
 • Trở trời đau nhiều
 • Làm đau nhiều, nghỉ đỡ
 • Nghỉ đau nhiều, vận động đỡ

Các danh hiệu cao quý